O Río do Medio

O Río do Medio é un lugar moi perto da casa, pódese ir a pé e é un paseo moi fermoso. Despóis de camiñar unha media hora por unha pista entre aldea e prados, terras con cultivos e ao final un bosque, chégase ao principio da ruta dos muíños. O Río do Medio é un pequeno regato de auga, que verte as suas augas ao Lambre, a vexetación que o arrodea é moi frondosa e o regato discurre con bastante pendente, polo cal fai bonitos remuíños e fervenzas. É por isto que nos amosa un aproveitamento ancestral da enerxía hidráulica e nun recorrido moi curto podemos ver unha vella central hidroeléctrica, a primeira que nos trouxo luz a Callobre, e até sete muíños para moer cereal. Asombroso! As marxes do río son practicables sin dificuldade, ao menos no primeiro tramo, e hai pontes de madeira para cruzalo en varios lugares, así como zonas de descanso con mesas e asentos. Hai cinco muíños e a central que foron restaurados ainda que non teñen a maquinaria. Ideal para unha tarde de paseo na natureza.


El Río do Medio es un lugar muy cercano a la casa, se puede ir a pie y es un paseo precioso. Después de caminar una media hora por una pista entre aldeas y prados, tierras con cultivos y al final bosque, se llega al inicio de la ruta de los molinos. El Rio do Medio, es un pequeño curso de agua, que une sus aguas al Lambre, la vegetación que lo rodea es muy frondosa y el arroyo discurre con bastante pendiente, por lo cual hace bonitos saltos de agua. Es por esto que nos muestra un aprovechamiento ancestral de la energía hidráulica y en un recorrido muy corto podemos ver unha vieja central hidroeléctrica, la primera que nos trajo luz a Callobre, y hasta siete molinos para moler cereal. ¡Asombroso! Los márgenes del rio son practicables sin dificultad, al menos en el primer tramo, y hay puentes de madera para cruzarlo en varios lugares, así como zonas de descanso con mesas y aientos. Hay cinco molinos y la central que han sido restaurados aunque no tienen la maquinaria. Ideal para una tarde de paseo en la naturaleza.

The Medio River is a place very near of the house, can be gone on foot and is a very beautiful walk. Then to walk a half hour by a track amongst village and meadows, earths with crops and at the end a forest, arrives at the beginning of the route of the mills. The River Medio is a small brook of water, that pours the suas waters to the Lambre, the vegetation that arround is very leafy and the brook discurre with enough pending, whereby does beautiful eddies and waterfalls. Its thus that it shows us an ancestral use of the hydraulic energy and in a resorted very short can see an old hydroelectric head office, the first that brought us light to Callobre, and until seven mills to grind cereal. Astonishing! The margins of the laugh are practicables easily, to the less in the first stretch, and there are wooden bridges to cross it in varied places, as well as zones of rest with tables and seats. There are five mills and the head office that were restored but they do not have the machinery. Ideal for an afternoon of walk in the nature.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *